GIỚI THIỆU THỰC ĐƠN
LIÊN HỆ

NHÀ HÀNG HẢI SẢN HỘI NGỘ
Địa chỉ: 19B Nguyễn Thị Diệu, P.6, Q.3, - ĐT: (028) 3931 5931 - 3930 0436


* Thông tin phải nhập   
Họ tên *
Địa chỉ  
E-mail *
Điện thoại *
Nội dung *