GIỚI THIỆU THỰC ĐƠN
DANH SÁCH THỰC ĐƠN
Các Món Đặt Trước

 Gà Đông Tảo (2-3,5kg/Con)

 Cá Bớp Sống (2-4kg/Con)

 Cá Giòn (Nga) 2-4 kg/Con

 Cá Đuối Sống (3-5kg/Con)

 Cá Hô Sống  (3-5kg/Con)

 Cá Bò Giáp (2-4kg/Con)

 Cá Ét Mọi

 Cá Mặt Quỷ

 Cá Mú Đỏ

 Ốc Vòi Voi Canada

 Tôm Tít (3-6 Con/Kg)

 Tôm Mũ Ni (3-6 Con/Kg)

 Tôm Hùm Miami (Mỹ)

 Heo Mọi Nguyên Con (6-15kg) 


 ĐẶC BIỆT : LẨU MẮM MIỀN TÂY

 (Cá Bông Lau -Tôm - Mực - Heo Quay & Các Loại Rau Nam Bộ )