GIỚI THIỆU THỰC ĐƠN
DANH SÁCH THỰC ĐƠN
Các Loại Khô

Khô Cá Đuối

Khô Vũ Nữ Chiên Dòn

Khô Bò Hội Ngộ Nướng

Khô Cá Lóc Hội Ngộ Nướng

Khô Cá Khoai

Khô Mực Phú Quốc

Khô Cá Trèn Sầu Đâu (2Con)

Khô Sặc (Trộn xoài - Dưa Leo )

Khô Cá Dứa Cần Giờ - Cơm Nám

Gỏi Khô Cá Lóc Hội Ngộ